Vaikuttavaa viestintää

15 tammi 2018
5986
0

Miksi viestintä on tärkeää? Minkälaista on hyvä tai huono viestintä?

Kolmannella Oppimon tapaamisella pohdittiin muun muassa näitä kysymyksiä ja perehdyttiin työelämässä tarvittaviin viestinnän taitoihin niin sosiaalisen median, esiintymistaitojen kuin yrityksen sisäisen viestinnän näkökulmasta. Erityisesti ajankohtaisiin viestinnän muotoihin ja haasteisiin keskittynyt tapaaminen oli hyödyllinen ja asiapitoinen.

Viestintä on keskeinen työelämätaito

Viestintätaidot ja varsinkin kirjoittaminen ovat merkittävässä roolissa monissa työtehtävissä. Viestintää tapahtuu työelämässä niin monella tasolla ja tavalla, että harvoin kukaan pystyy sitä välttämään. Eri viestinnän tapoihin liittyen saimme vinkkejä kirjoittamiseen, esiintymiseen ja sosiaalisen median presenssin ja maineenhallinnan tapoihin liittyen.

Kirjoittaessa tulisi pitää aina lukija, tekstin tavoitteet sekä edustamansa arvot koko ajan kirkkaina mielessä. Tärkeää on muistaa nykyajan lukijoiden kiireisyys ja laiskuus: viestin ytimen pitää olla helposti löydettävissä myös kiireessä ja selailemalla lukiessa.

Viestintään kuuluu olennaisena osana myös esiintyminen, ja asian esittäminen suullisesti onkin monelle kirjoittamisen ohessa elintärkeä taito. Esiintyminen voi olla jännittävä tilanne ja jännitys voi aiheuttaa vaikeuksia asiansa ilmaisemisessa. Jännityksestä ei välttämättä koskaan pääse eroon, mutta jännittyneenä voi opetella toimimaan. Esiintyessä olisi hyvä muistaa, että esiintyminen on myös vuorovaikutusta, ei pelkkä yhden ihmisen monologi. Esiintyessä on tärkeää ylläpitää kontaktia yleisöön ja olla valmiina huomioimaan yleisön reaktiot esiintymisessä joustavasti.

Viestintä organisaatioiden työvälineenä

Kiinnostavat asiat saattavat levitä sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin. Siksi julkisuuteen nousevat asiat saattavat saada nykyään nopeasti ja paljon huomiota – puhutaan jopa some-ilmiöistä.

Yksityisten henkilöiden lisäksi yritysten on entistä tärkeämpi miettiä, mitä ja miten julkaistaan. Kerran julkaistu huonosti muotoiltu mielipide tai helposti väärin ymmärrettävä kuvateksti saattavat jäädä elämään, vaikka alkuperäinen julkaisu myöhemmin poistettaisiinkin. Tällaiset asiat muokkaavat vahvasti ihmisten kuvaa julkaisijan edustamasta yrityksestä tai julkaisijasta itsestään.

Kritiikki ja somessa leviämään lähteneet mokat täytyy osata ottaa vastaan ja käsitellä fiksusti. Asian voi onnistua kääntämään jopa edukseen, jos myöntää virheensä, osaa suhtautua asiaan sopivalla leikkimielisyydellä ja ottaa kokemuksesta opikseen.

Oiva esimerkki ovat mainokset, joilla pyritään yleensä kiinnittämään ihmisten huomio näkyvin keinoin. Räväkät ilmaisut ja leikkisästi muotoillut mainoslauseet saattavat helposti osua hutiin ja herättää ihmisissä voimakkaita tunteita. Tällöin selittelyn sijaan tärkeää on huomioida asian loukkaavaksi kokeneet osapuolet ja kehittää mainontaa parempaan suuntaan.

Toisaalta hyvin suunniteltu mainonta ja viestintä saattavat herättää kiinnostusta kohdeyleisön ulkopuolellakin ja luoda positiivista kuvaa kyseessä olevasta organisaatiosta. Hyvään ja responsiiviseen julkisuuskuvaan kannattaa siis some-ajassa todella panostaa!

Kirjoittaja: Laura Kalliokoski ja Noora Kivioja