Toimintaympäristöt tutuiksi

27 marras 2017
2673
0

Toisella vertaisopetuskerralla tutustuimme erilaisiin toimintaympäristöihin ja yhteiskunnan sektoreihin. Kävimme ensin läpi yksityisen, julkisen ja kolmannen sektoreiden jaottelua. Perehdyimme niiden erilaisiin ajatusmaailmoihin, toimintatapoihin, tavoitteisiin sekä kannustimiin.

Saimme tehtäväksi pohtia, mihin sektoreihin sijoittaisimme esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin, S-ryhmän, HSL:n tai Finnairin. Tehtävä synnytti paljon keskustelua sektoreiden limittymisestä ja rajankäynnistä. Miksi valtio omistaa lentoyhtiön? Entä miten tiettyyn sektoriin kuuluminen vaikuttaa yrityksen tai organisaation rahankäyttöön? Onko vastuutonta, että julkisella puolella rahoja käytetään lepsummin? Mikä on kolmannen sektorin tarve yhteiskunnassa?

Sektorimalli ei kerro koko totuutta yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä, vaan se on paljon kirjavampi ja moninaisempi kuin perinteinen jaottelu antaa ymmärtää.

Mietimme myös, onko jaottelu kolmen sektorin välillä ylipäätään tarpeellinen ja muuttuuko jaottelu tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan keskustelu havainnollisti, että sektorimalli ei kerro koko totuutta yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä, vaan se on paljon kirjavampi ja moninaisempi kuin perinteinen jaottelu antaa ymmärtää.

Eri sektoreiden toimijoiden tavat ja tavoitteet kävivät selväksi myös harjoituksessa, jossa Oppimosta tehtiin A-studio, joka käsitteli kuvitteellisen sinkkikaivoksen rakentamista Suomeen. A-studion keskustelijoina toimivat #Suomi100 Sinkki Oyj:n, ELY-keskuksen, Ei kaivosta -liikkeen, Kansalaiset hyvinvoinnin puolesta sekä Suomen kaivosteollisuus ry:n edustajat. Keskustelu toi konkreettisesti esiin sen, miten eri toimijoiden strategiat, tavoitteet ja argumentit eroavat toisistaan ja millaisia hyötyjä ja haittoja eri edustajat nostavat esiin.

Perehdyimme myös erilaisiin organisaatiokulttuureihin ja erityisesti siihen, miten merkittäviä eroja organisaatioiden sisällä ja välillä voi olla. Eroja on eri alojen ja alueiden välillä, minkä lisäksi organisaation koko ja tasot luovat eroja toimintatavoissa ja -kulttuureissa. Myös globaali ulottuvuus, alueelliset erot ja monikansallisuus luovat erilaisia käytänteitä, normeja ja oletuksia organisaatioiden toimintatapoihin.

Teimme organisaatiokulttuureista Forum-teatteriharjoituksen. Saimme muutaman hengen ryhmässä tehtäväksi luoda ongelmatilanteen, joka johtui erilaisten toimintatapojen tai -kulttuurien yhteentörmäyksestä. Esitimme ryhmissä lyhyen näytelmän ja tarkoituksena oli, että joku yleisöstä menee mukaan ja esittää ongelmaan ratkaisun. Esitykset nostivat esiin sen, mitä tapahtuu, kun osapuolten odotukset eivät kohtaa ja miten tällaisia tilanteita voi ennakoida ja toisaalta, miten ongelmia voi ratkaista.

Päällimmäisenä opetuskerrasta jäi mieleen se, että yhteiskunnan sektorit toimivat hyvin pitkälti päällekkäin ja että eri toimijoiden tavoitteet ja toimintatavat eroavat merkittävästi toisistaan.

Kirjoittaja: Ida Henritius