Vuosi Oppimoa

6 syys 2016
1368
0

Vuosi on vierähtänyt siitä kun lähetin Portfolioni ja CVni Oppimoon. Haastatteluiden kautta pääsin osaksi uskomatonta porukkaa, jossa jokainen oli ei pelkästään oman alansa taituri vaan myös äärettömän utelias muita tekemisen tapoja kohtaan. Syksyn vertaisoppimiskerrat antoivat ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa eri alojen ajatteluun. Näiden aikana opin valtavasti siitä, kuinka moninaisista perspektiiveistä voi lähestyä ongelmia, ratkaisuja, työelämää ja elämää yleensä.

Projektivaiheessa oli upea huomata kuinka monenlaiset taustat sulautuvat parhaimmillaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa jokaisen osaaminen saatiin tuotua osaksi yhdessä luotua lopputulosta. Vertaisoppiminen on uskomattoman palkitsevaa ja tieto siitä, että kaikki ympärilläsi ovat jokseenkin kanssasi samassa tilanteessa tekee keskustelusta ja asioiden yhdessä pohtimisesta vaivatonta. Projektin asiantuntijaroolissa toimiminen tuntui aluksi jännittävältä. Kuitenkin, osana luotettavaa tiimiä itsevarmuus omaan ja muiden osaamiseen kasvoi projektin edetessä.

Vertaisoppiminen yli yliopisto- ja ammattikorkeakoulurajojen oli todella mielenkiintoista ja Oppimon alumnina tuntuukin kummalliselta ettei sitä hyödynnetä opinnoissa nykyistä enempää. Oppimoon mukaan hakiessa tärkeintä onkin se, että on utelias ja avoin tekemään asioita eri tavalla kuin on ehkä omissa opinnoissaan tottunut. Oman mukavuusalueen ulkopuolella toimiminen voi tuntua aluksi oudolta, mutta porukan uskomattoman korkea motivaatio ja osaamistaso sekä yhteisön luoma tukiverkko pitää kyllä huolen siitä, että lopputulos on priimaa.