Puitteiden luomisesta

28 marras 2016
2553
0

Opetuskerran aiheena oli fasilitointi ja luova ongelmanratkaisu. Vetäjät esittelivät kiinnostavan näkökulman oikeanlaisten puitteiden luomiseen, jossa erityisesti tärkeää on tilanteen tasa-arvoisuus.

Fasilitaattori ei ole ylhäältä alas tietoa kaatava taho vaan osallistujat ovat tärkeässä roolissa aktiivisina tiedontuottajina.

Tässä kontekstissa luova ongelmanratkaisu ei ole ennalta määrättyä, sillä siihen liittyy yllätyksellisyyden elementti ja näin ollen uuden synnyttämisen mahdollisuus – toiminta on siis tutkimista.

Puitteiden luojalta vaaditaankin aktiivisuutta sekä epävarmuudensietokykyä tilanteessa, jossa pitää pystyä ylläpitämään luovaan vaadittua turvallista ilmapiiriä, samalla tietäen, ettei voi täysin määrätä suuntaa, johon yhteinen prosessi kuljettaa.

Opetuskerrassa kiteytettiin hyvin, kuinka erityisen tärkeää onnistuneessa fasilitoinnissa on olla katkaisematta siipiä luovalta, ennen kuin idea pääsee edes lentoon. Puitteiden luojan tuleekin opetella kieltämään itseään kieltämästä.

On tärkeää pystyä näkemään ne kohdat, jossa muutos on tapahtumaisillaan. Tällöin fasilitaattorin tulee astua syrjään ja antaa osallistujille mahdollisuus omaan prosessiin. Mahdollisuutena on aina epäonnistuminen, mutta ilman tämän riskin ottamista ei luovia ratkaisuja voi syntyä.

Case Myanmarin kautta saimme kokeilla käytännössä kuinka oikeanlaiset puitteet luomalla avautuu mahdollisuus dialogiin. Osapuolten kohdatessa turvallisessa tilassa on mahdollista neuvotella, olla eri mieltä, asettua alttiiksi ja ottaa riskejä samalla tehden itsensä näkyväksi.

Toisen kohtaamisessa hahmottaa myös omat lähtökohtansa ja itsensä uudessa valossa. Lopulta myös Oppimossa on kyse tällaisesta hyvin fasilitoidusta tilasta, jossa dialogi erilaisten tekijöiden välillä mahdollistuu.