OPPIMO GOES SITRA – Vertaisoppimisesta tositoimiin

17 maalis 2016
1412
0

Toista kertaa järjestettävään Oppimo-ohjelmaan kuuluu vertaisoppimista poikkitieteellisessä ryhmässä, projektinhallintaoppeja, sekä näiden taitojen soveltamista tositoimissa eli projektivaiheessa. Vertaisoppimisvaiheessa opittiin monia taitoja johtamisesta luovuuteen ja kaupunkisuunnitteluun. Opittiin niitä kuuluisia työelämätaitoja, mutta myös hyvin paljon omasta osaamisesta. Vasta yhdessä toimiessa voi todella huomata oman panoksensa arvon poikkitieteellisessä joukossa. Kun vetää oman osaamisensa ainoana edustajana kolmen tunnin työpajan tiedonjanoiselle porukalle, usko omiin kykyihin kasvaa – ja joskus itseluottamuksen puute on ainoa este menestymisen tiellä.

Tällä kertaa Oppimoon liittyneestä tehonelikosta, Kaisasta, Sarasta, Aurista ja Martasta, hitsautui huipputiimi. He saivat projektikseen Sitran lanseeraaman Ratkaisu 100-kilpailun alkuvaiheessa avustamisen.  Tehtäväksi muodostui tässä kaikille avoimessa haastekilpailun levittämisvaiheessa hoitaa blogikirjoituksia, työpajojen fasilitointia sekä kulisseissa tapahtuvia muita tehtäviä. Nelikko odotti sormet syyhyten, että pääsisivät hyödyntämään jo opittuja taitoja ihka oikeassa projektissa. Ja nakki ei olisi voinut parempaan organisaatioon napsahtaa kuin Sitraan. Sitran tekemisen tähtäin on pitkällä tulevaisuudessa.

Mistä Ratkaisu 100 -kilpailussa on sitten kyse? Sen tarkoituksena on kääntää Suomen ongelmat voimavaraksi ja yhteiset haasteet suuriksi mahdollisuuksiksi. Kilpailu etenee kolmessa eri vaiheessa. Ensin tulee käsillä oleva yhteiskunnallisten haasteiden kartoitus, vaihe johon kuka tahansa voi käydä heittämässä omat ajatuksensa osoitteeseen www.ratkaisu100.fi. Jokainen suomalainen pääsee vaikuttamaan siihen, mikä haaste valitaan, kun asiasta järjestetään äänestys syksyllä 2016. Toinen vaihe on haastekilpailuun hakevien tiimien muodostaminen. Nämä tiimit lähtevät ratkaisemaan esiin tulleita haasteita. Kolmannessa vaiheessa tiimit kilpailevat valitun haasteen ratkaisemisessa ja voittaja saa miljoona euroa ideansa toteutukseen.

Oppimon tehonelikko haastaa mukaan myös sinut! Kerro siis, mikä on mielestäsi Suomen tulevaisuuden kannalta tärkein haaste: huoli, ongelma tai mahdollisuus. Millaisiin suurempiin kehityskulkuihin huoli kytkeytyy? Miten ongelma on syntynyt ja miksi? Millaisia mahdollisuuksia emme vielä hyödynnä? Ehdotuksesi kilpailussa ratkaistavaksi ongelmaksi voit antaa tästä linkistä. Voit myös kommentoida muiden antamia haasteideoita ja peukuttaa niitä. Haaste-ehdotuksia voi antaa 15.4.2016 asti. Aiheita käsitellään #SanoSinä-työpajoissa eri puolella Suomea – Jyväskylässä 14.3., Helsingissä 16.3 sekä Oulussa 21.3.2016.