Ryhmädynamiikka ja sen rakentaminen

12 marras 2015
2089
0

Ryhmässä yksittäisen henkilön panos nousee tasolle, jolle se ei välttämättä yksin nousisi. Yhdessä luotu onkin usein parempi kuin yhdenkään yksin rakentamat kokonaisuudet – ainakin teoriassa.

Koko ryhmän potentiaalin valjastaminen käytäntöön edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen tiimiläinen kantaa kortensa kekoon miellyttävän, tehokkaan ja luovan työskentelyilmapiirin rakentamisessa. Ryhmädynamiikka-työpaja haastoi oppimolaiset pohtimaan yhdessä sosiaalista älykkyyttä sekä niitä parhaita osallistavan työskentelyn käytäntöjä, joilla ryhmäytymisestä saadaan mahdollisimman hauskaa ja hyödyllistä kaikille.

Oppimiskerralla perehdyttiin osallistavaan tekemiseen konkreettisten ja ryhmäyttävien harjoitustehtävien kautta, joiden purkuun ja keskusteluun oli varattu runsaasti aikaa. Vetäjiltä, omilta ryhmäläisiltä ja muilta ryhmiltä saatu rakentava palaute antoi runsaasti työkaluja kehittää omia vahvuusalueita edelleen, mutta myös haastoi osallistujat pohtimaan myös omia kipupisteitään ja Akilleen kantapäitään.

Voisinko visionäärinä ja luontaisena johtajana ehkä kuitenkin tarjota muille mielekkäämpiä tehtäviä ja työskentelytapoja ryhmässäni? Kuinka voisin palautetta antaessani olla päättäväinen ja varmaotteinen, mutta silti kohdata asiat asioina ja kuunnella muita? Miten nostaa kissa pöydälle, jos pomolla on paha päivä, tai työtoveri tuntuu ahdistelevan tai vähättelevän?

Hyvässä porukassa asiat tuntuvat toisinaan rullaavan kuin luonnostaan. Usein kuitenkin olemme kaikki jollain tavalla hankalia tyyppejä.

Tunnistamalla tyypillisimpiä henkilökemioista ja väärinymmärryksistä syntyviä sudenkuoppia pystymme kaikki kehittymään yksityiskohtaisen, toisia kuuntelevan ja kunnioittavan, asiat edellä menevän palautteen antajina. Osaavien ja innostavien vetäjien johdolla jokainen oppimolainen sai useita tilaisuuksia reflektoida jatkuvasti vaihtuvissa ryhmäkokoonpanoissa sitä, millaiset roolit ovat itselle luontevia yhdessä työskennellessä.

Työpajassa käsiteltiin myös johtamista, mutta virkistävällä tavalla. Johtamiseen liittyvien käsitteiden ja teorioiden käsittelyä ryyditettiin kiinnittämällä huomiota epäviralliseen johtamiseen ja siihen, että arkipäiväisessäkin tilanteessa esiintyy aina johtamista.

Fiksu henkilö kyllä tunnistaa johtamisen tärkeyden työilmapiirin luomisessa, mutta omaa panostaan johtamisessa harva jää tutkailemaan tarkemmin. Kuinka tunnistaa jokapäiväisessä toiminnassani tarjoutuvia mahdollisuuksia ruohonjuuritason johtamiseen, jolla edesauttaa myönteisen atmosfäärin luomisessa? Myönteinen kehonkieli ja toisen huomioiminen ovat pieniä eleitä, joilla työpaikan hyvää fiilistä voi itse olla mukana rakentamassa.

Oli vapauttavaa huomata, kuinka oppimolaiset alkavat selkeästi tuntemaan olonsa ryhmässä niin turvalliseksi, että hauska ja tavoitteellinen keskustelu sai aaltoilla orgaanisesti läpi koko sessarin ilman sen kummempaa patistamista.