Jos sinulla on neljä kynää ja seitsemän omenaa, kuinka monta pannukakkua mahtuu katolle?

30 marras 2015
1499
0

Mitä oikeasti haetaan, kun kysytään loogista päättelykykyä? Olemme miettineet kysymystä ainakin teini-ikäisenä ammatinvalintatestin sarakkeita surffaillessamme ja sen kummempia asiaan syventymättä raksineet kulloiseenkin mielentilaan sopivan arvion taidoistamme. Ammatinvalintatestit ja loogisen päättelykyvyn käsitteen pohdinta ovat jääneet jo taakse, ja unohtumaan oli päässyt myös se, että logiikka voi olla silkkaa matematiikkaa.

Lauselogiikkaan ja totuustaulukointiin perehtyminen Oppimossa 11.10. oli antoisaa ja raivasi ainakin meidän kohdallamme tietä uudenlaiselle suhtautumiselle matematiikkaan. Matti, Teppo ja Seppo seikkailivat miltei peruskoulusta tuttuun tapaan tehtävän pääosassa, mutta näyttivät tällä kertaa matematiikasta ainakin omasta mielestään kovin kauas ajautuneelle taideopiskelijallekin, kuinka näillä keinoilla voi ratkaista ihan oikean elämän ongelmia. Matematiikka tuli pitkästä aikaa lähelle, mutta unohdimme ujostella.

Seuraavaksi hämmennyksen ja onneksi myös oivalluksen tunteita herätti numeroilla valehteleminen. Yksinkertainen kysymys, ”Minne hävisi euro?” laittoi yllättäen pään pyörälle ja opiskelijat kurtistelemaan kulmiaan, vaikka loppujen lopuksi vastauksen selitti tehtävänantoon ujutettu väärä laskutoimitus, joka kuitenkin ihmeen näppärästi onnistui välttämään huomion, ennen kuin se vartavasten osoitettiin esille. Tämä simppeli tehtävä sai pohtimaan maailman menoa laajemminkin: Kuinka helppoa kokonaista ihmisjoukkoa onkaan hämätä? Artikkeleissa ja tutkimustuloksissa ei tarvita kovinkaan näyttäviä taikatemppuja, jotta lopputuloksesta tulee jotakin aivan muuta, kuin mitä se olisi todella ollut. Tähän suuntaan vihjaili myös se, kuinka helppoa tilastoilla valehtelu on.

Taloustiedettä on helppo yksinkertaistaa pieniin peleihin, joista me kävimme läpi yhden. Kaverille kuvitteellisesti annettu setelinippu ja se määrä, mitä kaveri sitten kuvitteellisesti antoi toiselle, kirvoittivat nopeasti mielipiteitä ja keskustelua. Harjoitus osoitti, että reiluuden ja epäreiluuden sekä suoranaisen karman käsitteet ovatkin yllättävän lähellä taloustiedettä ja jokapäiväistä kaupankäyntiä. Kuinka toimin, kun tiedän, että tulet olemaan potentiaalinen kauppakumppani jatkossakin? Sinun edusta tulee äkkiä minunkin etuni!

Lopuksi perehdyimme vielä toviksi hyvän kyselylomakkeen ominaisuuksiin, joiden hallitseminen luo kieltämättä pohjaa tarkemman ja relevantimman tiedon tuottamiselle myös edellä käsiteltyjä tilastoja varten. Asiaa lähestyttiin leikkisästi käänteisen esimerkin kautta, koluten läpi kyselylomake, joka oli sarjassaan vastaajan varsinainen painajainen. Pitkät sivut täynnä toistensa kaltaisia kysymyksiä ja houkuttelevasta kaukana oleva saateviesti muistuttivat, kuinka tärkeää perusasioiden hallinta on. Muistimme myös itse jättäneemme tuttujen kurssitöiden tutkimusten e-lomakkeita jopa kylmästi kesken, kun vastaaminen oli alkanut haukotuttaa, tai odotettu bussi oli saapunut pysäkille kesken kaiken. Ensi kerralla lomaketta laatiessamme pidän siis mielessä sekä vastaajan arvokkuuden että oikut, pyrkien keräämään tarvitsemamme vastaukset tehokkaasti, yksinkertaisesti ja ennen kaikkea ärsyttämättä.